Archive 2017

Czy trzeba zachęcać do efektywności energetycznej? – Audyt się opłaca.

Czy kogoś jeszcze trzeba przekonywać, że inwestowanie w efektywne energetycznie technologie jest zyskowne? Przecież przedsiębiorcy dobrze wiedzą , że to się po prostu opłaca… Więc po co jeszcze dofinansowania czy pożyczki? Po co pomoc publiczna?

By dać zarys odpowiedzi na to pytanie trzeba sobie uzmysłowić , że efektywne energetycznie procesy produkcyjne (czytaj – szanujące zużycie energii) opłacają się nam wszystkim jako społeczeństwu. Każdy z nas jest po części odpowiedzialny za środowisko w jakim żyjemy… wiec w interesie każdego z nas leży, by poza zaspokajaniem naszych potrzeb procesy wytwórcze szanowały w jak największym stopniu nasze środowisko. Więc można powiedzieć w skrócie , że jest to inwestycja długoterminowa w zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń.

Najczęściej jednak pozostaje problem finansowy – każdy chce żyć w jak najzdrowszym środowisku, jednak gdy w związku z tym musi sięgnąć do własnej kieszeni często nic się nie zmienia…

We wdrażaniu efektywności energetycznej są procesy które zwracają się praktycznie „bezkosztowo” dzięki wzrostowi wiedzy i świadomości uczestników danego procesu, często dbałość o miejsce pracy i nabywanie „energooszczędnych nawyków” daje wymierne efekty. Spotykamy również inwestycje , które w przedsiębiorstwach zwracają się niezwykle szybko – do takich inwestycji nikogo nie trzeba przekonywać, nawet znalezienie funduszy nie stanowi wówczas większego problemu. Zdarzają się jednak inwestycje, które wymagają znacznych nakładów finansowych a często ich czas zwrotu znajduje się poza ekonomicznymi wytycznymi danej firmy – i właśnie tutaj wsparcie dla przedsiębiorstw może przysłużyć się każdemu z nas…

Kluczowymi w procesach wdrażania efektywności energetycznej są:

  •  wiedza – tu znaczną pomocą służy audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
  • dobra wola
  • oraz zachęta finansowa.

Ta ostatnia pokazuje , że jest to ważne zagadnienie, możliwe do realizacji i w krótszym lub dłuższym terminie – ale jednak opłacalne…

Jedną z prób promocji i wsparcia dla efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach ma do zaoferowania NFOŚiGW (link poniżej) my zaś w ramach możliwości służymy pomocą w wykonaniu potrzebnego audytu energetycznego.

NFOŚiGW – pół miliarda zł na efektywność energetyczną – link

Do 30 września obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i zawiadomienia o tym fakcie Prezesa URE

Do dziś wiele przedsiębiorstw, które pod rygorem kary podlegają wymogowi ustawowy  o efektywności energetycznej  (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831), nie zorientowało się , że ten wymóg dotyczy właśnie ich przedsiębiorstwa. Czasu do 30 września 2017 r. zostało niezwykle mało, natomiast  „moce analityczne” grup audytorskich zostały już praktycznie wyczerpane. Jeden audytor ze względu na złożoność procesów praktycznie nie jest w stanie sprostać wykonaniu takiego zadania w dużym przedsiębiorstwie…

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki  znaleźć można przykład wniosku z zawiadomieniem o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Za moment nowa norma obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia PN–EN ISO 52016-1

UWAGA. W  Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają prace przygotowujące do wprowadzenia nowej, podstawowej normy obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w oparciu o obliczenia godzinowe lub miesięczne o numerze PN–EN ISO 52016-1. Norma ta niebawem zastąpi dotychczas obowiązującą normę PN-EN ISO 13790.

Zobacz planowany termin wdrożenia i postęp prac :

https://pzn.pkn.pl

II Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach II KONKURS

Celem Działania 1.2 jest wspieranie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii . W ramach Działania 1.2. przewiduje się wsparcie przebudowy lub wymiany urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia budynków przedsiębiorstwa, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących oszczędnością w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód. Przewiduje się także wsparcie systemów automatyki i monitoringu mediów energetycznych. Ponadto, gdy wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wsparciem może zostać objęta tzw. głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, a także modernizacja/wymiana lokalnych źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie (w tym wymiana na instalacje OZE). Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach.

więcej znajdziecie Państwo na stronie

http://poiis.nfosigw.gov.pl

Jednym z wymaganych dokumentów jest audyt energetyczny opracowany na podstawie wytycznych pn. „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskiego funduszu spójności”.

Zapraszamy do współpracy.

Wielkopolska – wsparcie efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw

Chciałabym poinformować, iż w tym kwartale zostanie uruchomione działanie 1.5.3 na efektywność energetyczną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konkurs umożliwia otrzymanie wsparcia w wysokości

65% (mikro, mali)

oraz 55% (średni) na działania tj.:

  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,

Konkurs ten, to też znakomita okazja do nawiązania współpracy, w zakresie obsługi Państwa przedsiębiorstwa

 

Jak istotna jest adaptacja projektowej charakterystyki energetycznej z gotowego projektu budynku …

Często spotykamy się z sytuacją w której adaptacja gotowego projektu nie obejmuje adaptacji projektowej charakterystyki energetycznej budynku co nie tylko wprowadza inwestora w błąd, ale również często rodzi problemy przy wydawaniu pozwoleń na budowę.

W skrajnych przypadkach z jakimi mieliśmy do czynienia  wartość energii końcowej EK a więc tej za którą będzie płacił użytkownik budynku różniła się o ponad 40% natomiast różnica w EP energii pierwotnej była jeszcze większą. Mamy świadomość że ogromnej większości inwestorów zależy na jak najtańszych gotowych rozwiązaniach projektowych – jednak z doświadczenia wiemy, że kilkaset złotych więcej wydanych na poprawną projektową charakterystykę energetyczną ( lub adaptację gotowej charakterystyki ) dzisiaj – jest Państwu w stanie zaoszczędzić często znacznych wydatków na utrzymanie budynku później…

Historia logo MTG

Wizja MTG Mostowski od początku była taka sama  (zobacz o nas)

Jednak by coraz lepiej trafiać z kierunkami naszej pomocnej wiedzy do Państwa  – nasze logo ewoluowało …

powyżej pierwsze logo z 2007 r.

poniżej logo które funkcjonowało w 2016 r.

I wreszcie  aktualne logo – zmiany  miały miejsce po 10 latach od pierwszego …

Ciekawi jesteśmy jak Państwo oceniacie przedstawioną w logo naszą wizję zdrowego i energooszczędnego stylu życia?

Pytaj o styczniowe promocje

Do końca stycznia pytaj o szczególne promocje dla budynków położonych od Opola po Gliwice …

W ramach promocji do wyboru :

– uproszczony raport termowizyjnych gratis

– lub termogramy w formacie cyfrowym umożliwiające późniejszą edycję i analizy termalne …

https://www.olx.pl/oferta/termowizja-pomiar-budynku-idealne-warunki-termiczne-CID619-IDjLE19.html

Jak przygotować dom na badanie kamerą termowizyjną

– by badanie było miarodajne wystarczająca jest różnica 15 st.C pomiędzy wnętrzem budynku a warunkami panującymi na zewnątrz, jednak im większa różnica temperatur tym bardziej widoczne są nawet najmniejsze wady.

– oddziaływanie słońca po słonecznym choć mroźnym dniu często utrzymuje się na elewacji budynku jeszcze do późnych godzin wieczornych – więc często pomiary odbywają się dopiero po zmroku, w nocy lub często jeszcze przed świtem.

– zwykle nie potrzeba wielkich przygotowań – gdyż zależy nam na odtworzenie normalnych warunków panujących podczas codziennego użytkowania – jednak czasem gdy badamy np. sposób osadzenia stolarki okiennej – wskazane jest wtedy na 2-3 godz. przed pomiarem szczelne zamknięcie wszystkich okien (długotrwała mikrowentylacja zbytnio wychodzi bliskie sąsiedztwo stolarki okiennej)

– przed pomiarem gdy dowiemy się jaka jest specyfika budynku, który ma być badany – przekazujemy jeszcze dokładne wytyczne jak przygotować obiekt na naszą wizytę.