Za moment nowa norma obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia PN–EN ISO 52016-1

Za moment nowa norma obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia PN–EN ISO 52016-1

UWAGA. W  Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają prace przygotowujące do wprowadzenia nowej, podstawowej normy obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w oparciu o obliczenia godzinowe lub miesięczne o numerze PN–EN ISO 52016-1. Norma ta niebawem zastąpi dotychczas obowiązującą normę PN-EN ISO 13790.

Zobacz planowany termin wdrożenia i postęp prac :

https://pzn.pkn.pl

Piotr Mostowski