AUDYT ENERGETYCZNY

W związku z troską o środowisko w którym żyjemy powstało szereg sposobów wspierania szeroko rozumianej energooszczędności. Jedną z nich jest audyt energetyczny :

Celem audytu jest określenie ilości i kierunków zużycia energii oraz wskazanie konkretnych rozwiązań wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje również analizę możliwości w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza,  jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze oraz które modernizacje są opłacalne w badanym budynku.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

  • inwentaryzację instalacji zużywających energię,
  • ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Wykonujemy również audyty energetyczne do programu CZYSTE POWIETRZE

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach NFOŚiGW

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

oraz w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu