Już po ustawowym terminie na wykonanie pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa – kolejny obowiązkowy audyt za cztery lata. Jednak spoglądając na wzrost zatrudnienia w przemyśle systematycznie wzrasta ilość przedsiębiorstw objętych obowiązkiem sporządzenia tego audytu po raz pierwszy.  Tym, którzy już wykonali audyt – a jeszcze nie powiadomili o tym fakcie Prezesa URE ( Urzędu Regulacji Energetyki) pomagamy w wypełnieniu stosownego zawiadomienia.

Pozostałym służymy pomocą przy wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz pozyskaniu w przyszłości „białych certyfikatów” przez sporządzenie audytu efektywności energetycznej.

  • posiadamy unikatowe i innowacyjne „know-how” dające nam zdecydowaną przewagę cenową i jakościową nad konkurencją.
  • dysponujemy znacznym zespołem specjalistów w każdej z dziedzin, która w aspekcie energooszczędności musi być zgodnie z ustawą zaudytowana w Państwa Przedsiębiorstwie (jednak w związku z ograniczonymi zasobami specjalistów oraz czasu na wykonanie audytu zastrzegamy , że oferta szybko może stracić swą aktualność )

zapraszamy do kontaktu

 

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA SZANSĄ …

Jednym z głównych założeń ustawy o efektywności energetycznej  z 20 maja 2016 r.  jest narzucenie obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw.  Nowy obowiązek obejmuje wykonanie audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport. Każde z dużych przedsiębiorstw zobowiązane jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą aż do 5% rocznego obrotu.

Zachęcamy jednak Państwa by traktować Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa nie tylko jako nakaz prawny ale również jako szansę efektywnego rozwoju. NFOŚiGW przeznaczył na wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach konkretne środki – więcej o tym w dziale aktualności

Na poniższej stronie znaleźć można informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotyczącą obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

https://www.ure.gov.pl/pl

Zapraszamy do kontaktu – współpracujemy z gronem kompetentnych specjalistów z wielu dyscyplin by razem dla Państwa opracować Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa.