Po 1 kwietnia 2022r zmieniają się zasady – fotowoltaika rozliczana inaczej cz.1

Wielkie zamieszanie w temacie fotowoltaiki w kraju – po 1 kwietnia 2022r zmieniają się zasady gry, jeśli chodzi o rozliczenie energii wprowadzonej do sieci. Dobrze z dystansem ustosunkować się do kilku aspektów tej zmiany biorąc pod uwagę realne potrzeby – bo czasu już jest niewiele na zostanie prosumentem (tym, który może nadwyżki energii odebrać z „wirtualnego magazynu sieciowego” gdzie wcześniej je „zmagazynował”).  W tym wpisie skupimy się nad ekonomicznym aspektem instalacji fotowoltaicznych na obecnych warunkach. Czy instalacje fotowoltaiczne są tak rentowne jak się o tym mówi? Czy jest to opłacalna inwestycja? Aspektów mających wpływ na cenę i zwrot kosztów z tej inwestycji w każdej konkretnej lokalizacji już dziś jest sporo (a będzie znacznie więcej) – ale przyjmijmy pewne uproszczone założenia

Przykładowa instalacja PV o mocy 4 kWp

Naszym przykładem będzie instalacja fotowoltaiczna, która ma następujące założenia:

 1. Inwestycja będzie dokonywana jeszcze na starych warunkach- przed wprowadzeniem w kwietniu zmian legislacyjnych.
 2. Całość energii jest oddawana do sieci, nie jest zużywana żadna ilości energii z instalacji od razu, zużywana jest tylko energię prosto z sieci elektroenergetycznej, która wcześniej była oddana – bardzo konserwatywne założenie. Czyli produkujemy 1 kWh, a otrzymujemy w późniejszym okresie tylko 0,8 kWh.
 3. Cena energii w pierwszym roku wynosi 0,9 zł, w pierwszych sześciu latach rośnie o 5% rok do roku, potem zostaje na tym samym poziomie przez następne 13 lat.
 4. Koszt instalacji wynosi 20000 zł.
 5. Instalacja ma moc 4 kWp.
 6. Po 10 latach następuje wymiana inwertera, który stanowi 25% kosztów instalacji.
 7. Instalacja będzie działać przez 20- wiele producentów paneli fotowoltaicznych daje gwarancję na taki okres

Przy takich założeniach instalacja zwraca się po 6 latach. Od 7 roku już mamy już czysty zysk.

Jeżeli natomiast uwzględnimy wartość pieniądza w czasie i założymy koszt pieniądza na 4%(inflację), wykres będzie wyglądał następująco.

Widzimy, że uwzględniając wartość pieniądza w czasie czas zwrotu z inwestycji przesunie nam się o rok- będzie wynosić 7 lat.

Podsumowując instalacja fotowoltaiczna na obecnych warunkach to bardzo dobra inwestycja. Jednak ta sytuacja zmieni się w kwietniu, kiedy wejdą nowe przepisy. Wtedy czas zwrotu z 7 lat, jeśli uwzględnimy wartość pieniądza w czasie, może zwiększyć się nawet do 15 lat…

ale o tym już w kolejnym wpisie…

Jeśli nie jesteś w stanie zaczekać z decyzją – polecamy kontakt z naszymi ekspertami.

Autor : Szymon Cichoń

Fundacja LIBRE, nasz nowy partner!

Z wielką przyjemnością informujemy, że jako MTG Mostowski weszliśmy we współpracę z Fundacją LIBRE, która jest jedynym dystrybutorem niepowtarzalnego na skalę światową systemu zarządzania energią i zrównoważonym rozwojem, LIBRE EIS. Partnerzy Fundacji mają swoje siedziby na całym świecie, od Wielkiej Brytanii po Arabię Saudyjską, a my niezwykle cieszymy się, że jako MTG Mostowski dołączyliśmy do tego elitarnego grona. 

Naszą wspólną misją jest zmienianie świata w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi tu tylko o jak najlepsze gospodarowanie energią, wodą i odpadami, ale też o poprawę komfortu pracy i życia ludzi, a to wszystko w zgodzie z naturą i z troską o jej przyszłość. 

W ramach współpracy zostaliśmy niejako przebadani przez ekspertów LIBRE i otrzymaliśmy Certyfikat zrównoważonego rozwoju, który zaświadcza o naszym obecnym poziomie w tym zakresie, a także jest zobowiązaniem na przyszłość – żebyśmy nie spoczęli na laurach, ale dalej rozwijali firmę w kierunku energooszczędności i zrównoważonego rozwoju. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji

Dofinansowanie na wysokosprawną kogenerację – nabór wniosków tylko do 2019-03-28 RPO Województwa Śląskiego

Uwaga ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do wysokosprawnej kogeneracji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18– termin składania wniosków tylko do 28 marca 2019

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego;
 9. Przedsiębiorcy.

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/381

Nareszcie ruszył nabór do programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

 • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
 • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
 • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

Pomoc w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE planowana jest zarówno pożyczka i dotacja – przy czym wielkość tej ostatniej uzależniona jest od dochodów , dzięki czemu program ma realną szansę walki nie tylko o czyste powietrze (jak sama nazwa programu wskazuje) , ale również walki z ubóstwem energetycznym .

Oprócz dotacji w ramach wspomnianego programu , planowane są dodatkowe zachęty, wspierające działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 roku wydatki na termomodernizację, potwierdzone audytem energetycznym, ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu. Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a jej całkowita wartość nie może przekroczyć 53 000 zł.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach lokalnych WFOŚiGW.

Chętnie służymy pomocą , przede wszystkim w postaci audytu energetycznego – zapraszamy do kontaktu : tel. 662 275 204

Praktyczne wsparcie efektywności energetycznej – pożyczka 0% – opolszczyzna skorzysta

UWAGA OPOLSZCZYZNA – bardzo dobry naszym zdaniem program do wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub oddział lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.
Pożyczka 0% na EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ w MSP
My wykonamy dla Ciebie audyt – Ty zyskaj nawet do 500 000,00 zł z funduszy unijnych na wykonanie efektywnej energetycznie inwestycji na 96 m-cy (lub nawet więcej).

konkretne informacje znajdziesz na stronie Fundacji Rozwoju Śląska

zapraszamy do współpracy

Podsumowanie 2017 – audyty energetyczne przedsiębiorstw

Prezes URE wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej (art. 38 ust. 2), przedstawił ministrowi energii informacje o przeprowadzonych w 2017 r. audytach energetycznych przedsiębiorstw. Szczegóły na stronie URE… Z podanych informacji wynika, że obowiązek wynikający z przytaczanej ustawy spełniło 3506 dużych przedsiębiorstw. Co z resztą zobowiązanych ? Pewnie wkrótce się dowiemy, okaże się również, czy prezes URE sięgnie po narzędzia karne zapisane w ustawie o efektywności energetycznej…

Czy trzeba zachęcać do efektywności energetycznej? – Audyt się opłaca.

Czy kogoś jeszcze trzeba przekonywać, że inwestowanie w efektywne energetycznie technologie jest zyskowne? Przecież przedsiębiorcy dobrze wiedzą , że to się po prostu opłaca… Więc po co jeszcze dofinansowania czy pożyczki? Po co pomoc publiczna?

By dać zarys odpowiedzi na to pytanie trzeba sobie uzmysłowić , że efektywne energetycznie procesy produkcyjne (czytaj – szanujące zużycie energii) opłacają się nam wszystkim jako społeczeństwu. Każdy z nas jest po części odpowiedzialny za środowisko w jakim żyjemy… wiec w interesie każdego z nas leży, by poza zaspokajaniem naszych potrzeb procesy wytwórcze szanowały w jak największym stopniu nasze środowisko. Więc można powiedzieć w skrócie , że jest to inwestycja długoterminowa w zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń.

Najczęściej jednak pozostaje problem finansowy – każdy chce żyć w jak najzdrowszym środowisku, jednak gdy w związku z tym musi sięgnąć do własnej kieszeni często nic się nie zmienia…

We wdrażaniu efektywności energetycznej są procesy które zwracają się praktycznie „bezkosztowo” dzięki wzrostowi wiedzy i świadomości uczestników danego procesu, często dbałość o miejsce pracy i nabywanie „energooszczędnych nawyków” daje wymierne efekty. Spotykamy również inwestycje , które w przedsiębiorstwach zwracają się niezwykle szybko – do takich inwestycji nikogo nie trzeba przekonywać, nawet znalezienie funduszy nie stanowi wówczas większego problemu. Zdarzają się jednak inwestycje, które wymagają znacznych nakładów finansowych a często ich czas zwrotu znajduje się poza ekonomicznymi wytycznymi danej firmy – i właśnie tutaj wsparcie dla przedsiębiorstw może przysłużyć się każdemu z nas…

Kluczowymi w procesach wdrażania efektywności energetycznej są:

 •  wiedza – tu znaczną pomocą służy audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
 • dobra wola
 • oraz zachęta finansowa.

Ta ostatnia pokazuje , że jest to ważne zagadnienie, możliwe do realizacji i w krótszym lub dłuższym terminie – ale jednak opłacalne…

Jedną z prób promocji i wsparcia dla efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach ma do zaoferowania NFOŚiGW (link poniżej) my zaś w ramach możliwości służymy pomocą w wykonaniu potrzebnego audytu energetycznego.

NFOŚiGW – pół miliarda zł na efektywność energetyczną – link

Do 30 września obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i zawiadomienia o tym fakcie Prezesa URE

Do dziś wiele przedsiębiorstw, które pod rygorem kary podlegają wymogowi ustawowy  o efektywności energetycznej  (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831), nie zorientowało się , że ten wymóg dotyczy właśnie ich przedsiębiorstwa. Czasu do 30 września 2017 r. zostało niezwykle mało, natomiast  „moce analityczne” grup audytorskich zostały już praktycznie wyczerpane. Jeden audytor ze względu na złożoność procesów praktycznie nie jest w stanie sprostać wykonaniu takiego zadania w dużym przedsiębiorstwie…

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki  znaleźć można przykład wniosku z zawiadomieniem o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Za moment nowa norma obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia PN–EN ISO 52016-1

UWAGA. W  Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają prace przygotowujące do wprowadzenia nowej, podstawowej normy obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w oparciu o obliczenia godzinowe lub miesięczne o numerze PN–EN ISO 52016-1. Norma ta niebawem zastąpi dotychczas obowiązującą normę PN-EN ISO 13790.

Zobacz planowany termin wdrożenia i postęp prac :

https://pzn.pkn.pl