Archive 1 sierpnia, 2017

Do 30 września obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i zawiadomienia o tym fakcie Prezesa URE

Do dziś wiele przedsiębiorstw, które pod rygorem kary podlegają wymogowi ustawowy  o efektywności energetycznej  (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831), nie zorientowało się , że ten wymóg dotyczy właśnie ich przedsiębiorstwa. Czasu do 30 września 2017 r. zostało niezwykle mało, natomiast  „moce analityczne” grup audytorskich zostały już praktycznie wyczerpane. Jeden audytor ze względu na złożoność procesów praktycznie nie jest w stanie sprostać wykonaniu takiego zadania w dużym przedsiębiorstwie…

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki  znaleźć można przykład wniosku z zawiadomieniem o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa