Projektowa charakterystyka energetyczna budynku

Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego .  Ma ona za zadanie uświadomienie inwestora zarówno o przyszłych kosztach utrzymania budynku jak i o tym jak uciążliwy będzie ten budynek dla środowiska naturalnego.

W ramach wyliczeń projektowej charakterystyki energetycznej współpracujemy z wieloma projektantami.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu – z pewnością odpowiemy na wiele nurtujących Państwa pytań. Wiedza jaką uzyskacie z projektowych obliczeń energetycznych i decyzje jakie podejmiecie mogą przynieść wymierne skutki finansowe i ekologiczne w Państwa przyszłym budynku.

Zakres minimalnych możliwości zmian parametrów budynku mający wpływ na projektową charakterystykę energetyczną budynku zawiera rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( zobacz tekst jednolity )

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Potocznie zwane certyfikatem energetycznym budynku opiera się a tej samej metodologii obliczeniowej co wyliczenie projektowej charakterystyki energetycznej jednak jest wykonywane do istniejącego budynku.

Wynik może trochę mało czytelny pokazywany jest na suwaku ze skalą porównawczą do budynku zgodnego z dzisiejszymi przepisami

Istotne na świadectwie charakterystyki energetycznej są przede wszystkim   parametry opisujące stan obecny budynku :

  • EP – energia pierwotna
  • EK  – energia końcowa

oraz opis możliwości racjonalnej poprawy tejże charakterystyki

Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, przeliczaną na jednostkę powierzchni gotowego budynku, wyrażaną w kWh/(m2/rok). W zależności od rodzaju paliwa wartość zapotrzebowania na energię końcową mnożymy  przez współczynnik nakładu energii pierwotnej i uzyskujemy obraz, jak energochłonna i obciążająca środowisko naturalne jest produkcja energii końcowej z tego paliwa.

Natomiast wskaźnik EK określa roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową – czyli taką za jaką użytkownik budynku płaci –  przeliczoną na  ilość paliwa wyrażoną również w kWh/(m2/rok).