Archive kwiecień 2017

II Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach II KONKURS

Celem Działania 1.2 jest wspieranie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii . W ramach Działania 1.2. przewiduje się wsparcie przebudowy lub wymiany urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia budynków przedsiębiorstwa, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących oszczędnością w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód. Przewiduje się także wsparcie systemów automatyki i monitoringu mediów energetycznych. Ponadto, gdy wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wsparciem może zostać objęta tzw. głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, a także modernizacja/wymiana lokalnych źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie (w tym wymiana na instalacje OZE). Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach.

więcej znajdziecie Państwo na stronie

http://poiis.nfosigw.gov.pl

Jednym z wymaganych dokumentów jest audyt energetyczny opracowany na podstawie wytycznych pn. „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskiego funduszu spójności”.

Zapraszamy do współpracy.

Wielkopolska – wsparcie efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw

Chciałabym poinformować, iż w tym kwartale zostanie uruchomione działanie 1.5.3 na efektywność energetyczną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konkurs umożliwia otrzymanie wsparcia w wysokości

65% (mikro, mali)

oraz 55% (średni) na działania tj.:

  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,

Konkurs ten, to też znakomita okazja do nawiązania współpracy, w zakresie obsługi Państwa przedsiębiorstwa