Archive 2018

Nareszcie ruszył nabór do programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
  • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
  • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

Pomoc w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE planowana jest zarówno pożyczka i dotacja – przy czym wielkość tej ostatniej uzależniona jest od dochodów , dzięki czemu program ma realną szansę walki nie tylko o czyste powietrze (jak sama nazwa programu wskazuje) , ale również walki z ubóstwem energetycznym .

Oprócz dotacji w ramach wspomnianego programu , planowane są dodatkowe zachęty, wspierające działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 roku wydatki na termomodernizację, potwierdzone audytem energetycznym, ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu. Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a jej całkowita wartość nie może przekroczyć 53 000 zł.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach lokalnych WFOŚiGW.

Chętnie służymy pomocą , przede wszystkim w postaci audytu energetycznego – zapraszamy do kontaktu : tel. 662 275 204

Praktyczne wsparcie efektywności energetycznej – pożyczka 0% – opolszczyzna skorzysta

UWAGA OPOLSZCZYZNA – bardzo dobry naszym zdaniem program do wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub oddział lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.
Pożyczka 0% na EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ w MSP
My wykonamy dla Ciebie audyt – Ty zyskaj nawet do 500 000,00 zł z funduszy unijnych na wykonanie efektywnej energetycznie inwestycji na 96 m-cy (lub nawet więcej).

konkretne informacje znajdziesz na stronie Fundacji Rozwoju Śląska

zapraszamy do współpracy

Podsumowanie 2017 – audyty energetyczne przedsiębiorstw

Prezes URE wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej (art. 38 ust. 2), przedstawił ministrowi energii informacje o przeprowadzonych w 2017 r. audytach energetycznych przedsiębiorstw. Szczegóły na stronie URE… Z podanych informacji wynika, że obowiązek wynikający z przytaczanej ustawy spełniło 3506 dużych przedsiębiorstw. Co z resztą zobowiązanych ? Pewnie wkrótce się dowiemy, okaże się również, czy prezes URE sięgnie po narzędzia karne zapisane w ustawie o efektywności energetycznej…