W ramach prowadzonej działalności wykonujemy także projekty organizacji ruchu drogowego.

Oferujemy:

  • projekty czasowej organizacji ruchu, np.:
    • na czas budowy lub przebudowy drogi;
    • budowy przyłącza wody, kanalizacji ,gazu;
    • budowy zjazdu do posesji; itp.
  • projekty docelowej organizacji ruchu związane z wprowadzeniem nowego oznakowania na drodze, na skrzyżowaniu dróg, na parkingu; itp.

Projektujemy organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także na drogach wewnętrznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu.

Dla danego projektu uzyskujemy wymagane przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. Projekty dostarczamy w wersji papierowej oraz cyfrowej (PDF, JPG lub CAD zgodnie z zapotrzebowaniem).