wykonujemy usługi geodezyjne , kartograficzne i GIS :

  • podziały, rozgraniczenia oraz wznowienia znaków granicznych działek
  • mapy do celów projektowych (zarówno w wersji analogowej jak i cyfrowej – w zależności od potrzeb)
  • tyczenie geodezyjne budynków i budowli,
  • inwentaryzacje powykonawcze inwestycji,
  • pomiary „przed” kontrolne faktycznych obszarów zasiewów w ramach przygotowania i modyfikacji wniosków do ARiMR
  • usługi GIS i geoanalityczne
  • projekty zmian organizacji ruchu drogowego (wersja analogowa i cyfrowa- w zależności od potrzeb)
  • inne usługi geodezyjne …

W ramach częstych audytów energetycznych starych budynków – gdzie często występuje konieczność inwentaryzacji, wzbogaciliśmy nasze usługi również o:

  • pomiary powierzchni użytkowych i  inwentaryzacji (lokale, mieszkania , budynki usługowe i przemysłowe, hale … )