Start

 Do efektywności energetycznej podchodzimy profesjonalnie i z pasją. Wiemy jak możesz zaoszczędzić … Potrafimy zadbać o to, by  pieniądze i zdrowie nie uciekały z Twojego domu, biura czy zakładu pracy …

Współpracujemy z wieloma wybitnymi specjalistami i pasjonatami „energooszczedności” dzięki czemu sprawnie i z entuzjazmem  staramy się sprostać wyzwaniom jakie przed nami stawiasz. Szerokie grono inwestorów przekonało się o tym, że warto zaufać naszemu doświadczeniu. Świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z energooszczędnością w budownictwie i przemyśle od fazy projektowej po weryfikację powykonawczą wielu przedsięwzięć.

Współtworzymy audyty energetyczne przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

 

 • posiadamy unikatowe i innowacyjne „know-how” dające nam zdecydowaną przewagę cenową i jakościową nad konkurencją.
 • dysponujemy znacznym zespołem specjalistów w każdej z dziedzin, która w aspekcie energooszczędności musi być zgodnie z ustawą zaudytowana w Państwa Przedsiębiorstwie

nie czekaj na karę jaką może nałożyć Urząd Regulacji Energetyki  – zamiast tracić zyskaj – zapraszamy do kontaktu

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Już po ustawowym terminie na wykonanie pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa – kolejny obowiązkowy audyt za cztery lata. Jednak spoglądając na wzrost zatrudnienia w przemyśle systematycznie wzrasta ilość przedsiębiorstw objętych obowiązkiem sporządzenia tego audytu po raz pierwszy.  Tym, którzy już wykonali audyt – a jeszcze nie powiadomili o tym fakcie Prezesa URE ( Urzędu Regulacji Energetyki) pomagamy w wypełnieniu stosownego zawiadomienia.

Pozostałym służymy pomocą przy wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz pozyskaniu w przyszłości „białych certyfikatów” przez sporządzenie audytu efektywności energetycznej.

 • posiadamy unikatowe i innowacyjne „know-how” dające nam zdecydowaną przewagę cenową i jakościową nad konkurencją.
 • dysponujemy znacznym zespołem specjalistów w każdej z dziedzin, która w aspekcie energooszczędności musi być zgodnie z ustawą zaudytowana w Państwa Przedsiębiorstwie (jednak w związku z ograniczonymi zasobami specjalistów oraz czasu na wykonanie audytu zastrzegamy , że oferta szybko może stracić swą aktualność )

zapraszamy do kontaktu

 

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA SZANSĄ …

Jednym z głównych założeń ustawy o efektywności energetycznej  z 20 maja 2016 r.  jest narzucenie obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw.  Nowy obowiązek obejmuje wykonanie audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport. Każde z dużych przedsiębiorstw zobowiązane jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą aż do 5% rocznego obrotu.

Zachęcamy jednak Państwa by traktować Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa nie tylko jako nakaz prawny ale również jako szansę efektywnego rozwoju. NFOŚiGW przeznaczył na wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach konkretne środki – więcej o tym w dziale aktualności

Na poniższej stronie znaleźć można informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotyczącą obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

https://www.ure.gov.pl/pl

Zapraszamy do kontaktu – współpracujemy z gronem kompetentnych specjalistów z wielu dyscyplin by razem dla Państwa opracować Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa.

Termowizja

Nasza firma oferuje Państwu pomiary kamerą termowizyjną w zakresie bezinwazyjnego wykrywania:

 

 • wad izolacji termicznej ścian, dachu i innych przegród budowlanych,
 • mostków cieplnych w przegrodach,
 • zawilgoceń w przegrodach budowlanych,
 • wykrywanie miejsc potencjalnego zagrzybienia
 • lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej, rur z ciepłą wodą,
 • wycieków i nieszczelności w ciepłownictwie,
 • wad ogrzewania podłogowego,
 • poprawności osadzenia i zaizolowania okien,
 • wad konstrukcyjnych związanych z izolacją termiczną obiektu, często niewidocznych gołym okiem, przed dokonaniem zakupu budynku czy lokalu.

Aktualności MTG

Czy posypią się kary za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Pytanie powinno brzmieć raczej : kiedy? i jak wysokie? Ustawodawca dał spore (finansowo) możliwości i Urząd Regulacji Energetyki szykuje się do ich egzekwowania.

Szacuje się, że około 40% zobligowanych przedsiębiorstw nie powiadomiło prezesa URE o wykonaniu audytu – kara może dotyczyć tylko tych z nich , które faktycznie nie wykonały audytu oraz nie były zwolnione z jego wykonania. Sprawdź czy nie jesteś w tym gronie? Możemy pomóc – zapraszamy do kontaktu.

poniżej link do artykułu z Gazety Prawnej

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1082846,beda-kary-za-audyty-energetyczne.html

Coraz większe wsparcie dla przedsiębiorstw w dziedzinie efektywności energetycznej -NFOŚiGW przeznaczyło na ten cel pół miliarda złotych – „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność Energetyczna w Przedsiębiorstwach”

To już kolejny program mający za zadanie zachęcić przedsiębiorców w inwestycje efektywne energetycznie. Objęte dofinansowaniem przedsięwzięcie inwestycyjne musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego. Maksymalny udział dofinansowania w formie pożyczki w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 85%. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższym linku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – link do informacji o naborze wniosków

Istnieje również możliwość wykonania dla Państwa obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa do 30 września 2017 r.  oraz rozbudowanie danych zdobytych w trakcie jego tworzenia  do formy audytu wymaganego przez NFOŚiGW.

W związku z częstymi pytaniami : Czy moja firma podlega obowiązkowi sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Zachęcamy do uważnej lektury wyjaśnień zamieszczonych przez URE ( Urząd Regulacji Energetyki ) na swojej stronie :

link z wyjaśnieniami URE – audyt energetyczny przedsiębiorstwa – dla kogo obowiązek

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła obowiązek wykonania do 30 września 2017 r. audytów
energetycznych w dużych przedsiębiorstwach.

Ostatni dzwonek na wykonanie takiego audytu w ustawowym terminie.

Jeśli ktoś jest jeszcze w stanie wykonać do 30 września audyt Twojego przedsiębiorstwa  – to właśnie my!

 • posiadamy unikatowe i innowacyjne „know-how” dające nam zdecydowaną przewagę cenową i jakościową nad konkurencją.
 • dysponujemy znacznym zespołem specjalistów w każdej z dziedzin, która w aspekcie energooszczędności musi być zgodnie z ustawą zaudytowana w Państwa Przedsiębiorstwie.

– nie czekaj do września – zapraszamy do kontaktu

Od 1 stycznia 2017 obowiązują nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Co to dla Państwa oznacza?

 • dla inwestorów z jednej strony wzrost kosztów budowy z drugiej szybszy zwrot tych kosztów w związku z niższymi kosztami utrzymania budynków
 • dla projektantów ( jak to zmiany ) trochę większe skomplikowanie projektu – często konwencjonalne rozwiązania które sprawdzały się od lat od wczoraj nie spełniają już WT2017 … ( i nie chodzi tylko o wzrost grubość docieplenia )

Jeśli macie Państwo więcej pytań , lub macie problem np. z uzyskaniem wskaźnika EP (energii pierwotnej ) w projekcie budynku – chętnie służymy pomocą.